Kalite Politikası

Müşteri memnuniyeti temel olan bir yaklaşım ile ve kalite anlayışını benimsemiş deneyimli, takım ruhuna sahip personelimiz ile, sektörel değişimleri, teknolojik gelişimleri  ve değişen müşteri taleplerini sürekli takip edip bünyemize adapte ederek, hizmetlerimizin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunulması öncelikli kalite politikamızdır.

Ayrıca

  • Müşterinin değişen taleplerinin zamanında tespit edilmesi, taleplere hızlı yanıt verilmesi, zamanında sevkiyat/teslimat yapılması, kaliteli ürün ve rekabet edilebilir fiyat sunulması,
  • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojinin takip edilmesi ve etkin kullanımı,
  • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsenmesi ve bu nedenle tüm personele kalite bilincinin yerleştirilmesi, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimlerin sağlanması, uyuma ve yaratıcılığın teşvik edilmesi,
  • Personelin mutluluğunun ve motivasyonunun sağlanması,
  • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, kalite hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışının benimsenmesi

kalite politikamızdır.